Sabtu, 10 Julai 2010

Hadith.

Muslim ialah seseorang yang pernah mengucapkan dua kalimah shahadah.Muslim yang tidak menyekutukan Allah walaupun melakukan banyak dosa akan dimasukkan ke dalam syurga tetapi dihukum dahulu di dalam neraka.Muslim yang melakukan banyak amalan dan bertaqwa kepada Allah dipanggil mukmin.Mukmin ialah mereka yang hanya mengutamakan dua perkara iaitu al-Quran dan as-Sunnah.As-Sunnah termasuklah hadith dan perbuatan Nabi S.A.W.Hadith adalah sebegini:

  • Sabda Nabi S.A.W. mafhumnya:Dari Abu Hurairah,ia berkata Rasuluallah bersabda tentang air laut,"Laut itu airnya menyucikan dan halal bangkainya."

Perawinya:Abu Dawud,Tirmidzi,Nasa'i,Ibnu Majah dan Ibnu Abi Syaibah;dan lafaz hadith diriwayatkan oleh -----------Ibnu Abi Syaibah.

Darjatnya:Sahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi.

Maksudnya:Air laut itu suci dan menyucikan dan sah untuk berwuduk dll.Bangkai binatang yang memang hidup di laut,bukan sebarang bangkai yang ada di laut,halal dimakan.Binatang darat masuk laut,lalu mati,bukan dinamakan bangkai laut.Jadi tetap haram dimakan.

Hukumnya:Sah bersuci dengan air laut dan halal memakan bangkai laut atau menjual belikannya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan